SKT ja FANN

2014-06-24

SKT ja FANN muodostavat Pohjoismaiden johtavan toimijan vaihtoehtoisissa viemärijärjestelmissä – Northern Environmental and Water Solutions

Litorinan omistama SKT yhdistyy FANNin kanssa ja muodostaa räätälöityjen ja ympäristöystävällisten viemärijärjestelmien johtavan konsernin Pohjoismaiden markkinoille – Northern Environmental and Water Solutions (NEWS). Yhtiöillä on takanaan vahva taloudellinen kehitys, johon kuuluu voimakas kasvu ja hyvä kannattavuus. Yhtiön liikevaihto on yhteensä noin 250 miljoonaa kruunua.

SKT ja FANN toimittavat molemmat räätälöityjä viemärijärjestelmiä kiinteistöille, joita ei ole liitetty kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Yhtiöt toimivat viemäröintiin liittyvien laitteiden markkina-alueilla sekä Ruotsissa että kansainvälisesti ja niillä on johtava asema omilla markkinalohkoillaan. Uusi yhtiö, joka tulee jatkossakin toimimaan samoilla tavaramerkeillä, voi tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Fuusio mahdollistaa lisäksi merkittävän synergian molemmilla markkinoilla ja tuotannossa sekä kiihdyttää yhtiön kasvua kansainvälisesti.

FANN keskittyy räätälöityihin erillisviemärijärjestelmiin, jotka perustuvat pääasiassa passiiviseen puhdistustekniikkaan, ja toimii kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden kautta Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa, sekä useissa Euroopan maissa yhteistyökumppaneiden kautta. SKT keskittyy kunnalliseen verkkoon liitettäviin räätälöityihin paineviemärijärjestelmiin ja toimii kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden kautta Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, sekä yhteistyökumppanin kautta Tanskassa.

”SKT on toimittanut 40 vuoden ajan menestyksekkäästi viemärijärjestelmiä haja-asutusalueille ja kasvualueille. Koska meillä on nyt FANN samassa konsernissa, vahvistamme asiakastarjontaamme tehokkailla ratkaisuilla myös ”kunnallisen ulottuvuuden” ulkopuolelle. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa laajempaa valikoimaa, koska kahden johtavan toimijan yhdistyessä kokonaisuudesta tulee vielä parempi”, sanoo Torbjörn Jansson, SKT:n toimitusjohtaja.

”SKT ja FANN ovat johtavia toimijoita omilla markkinalohkoillaan. Yhdessä luomme vielä vahvemman asiakastarjonnan, yhteiset mahdollisuudet ja vakaan perustan laajentumiselle tulevaisuudessa. Uudella konsernilla on useita jännittäviä kasvusuunnitelmia, joiden parissa työskentelyä odotan”, sanoo Johan Hedin, FANNin hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja.

“Olemme erittäin innostuneita SKT:n ja FANNin fuusiosta ja näemme yhdistymisessä suuren teollisen logiikan. Yhtiöt täydentävät toisiaan ennen kuulumattoman hyvin sekä asiakastarjonnan että maantieteellisen läsnäolon kannalta. Yrityskaupan tuloksena syntyy suurempi toimija, jolla on markkinajohtajan asema Pohjoismaissa älykkäiden ympäristöratkaisujen alueella. Pääomistajana odotamme Litorinassa voivamme tehdä yhteistyötä hallituksen ja johdon kanssa ja tukevamme konsernin jatkuvaa kehitystä”, kommentoi Jörgen Ekberg, Litorina Capital Advisorsin Managing Partner, Litorina IV:n sijoitusneuvoja.

Litorina IV, SKT:n pääomistaja, on yrityskaupan jälkeen edelleen uuden konsernin suurin omistaja. Sekä FANNin että SKT:n aikaisempi omistaja ja avainhenkilö on yhdessä hallituksen kanssa merkittävä osaomistaja.

Lisätietoja antavat:

Torbjörn Jansson, SKT:n toimitusjohtaja, puh. 0734-33 37 10
Johan Hedin, FANNin hallituksen puheenjohtaja, puh. 0730-57 56 19
Jörgen Ekberg, Managing Partner, Litorina Capital Advisors AB, puh. 0708-11 31 60

FANN, joka on perustettu 1990, on johtava ympäristöteknologiayritys, joka keskittyy pääasiassa passiiviseen puhdistustekniikkaan perustuviin viemäriratkaisuihin. Yhtiö toimittaa ympäristöystävälliseen tekniikkaan ja omiin räätälöityihin ratkaisuihin perustuvia viemäriratkaisuja syrjäisiin kiinteistöihin. Toimintaa harjoitetaan omien tytäryhtiöiden kautta Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa, sekä useissa Euroopan maissa myyntiedustajien kautta. Yrityksellä on noin 55 työntekijää ja omaa tuotantoa Ruotsissa ja Puolassa. FANNin taloudellinen kehitys on ollut vahvaa, kasvu voimakasta ja tuottavuus hyvä useiden vuosien ajan. Yhtiön liikevaihto on nykyisin noin 90 miljoonaa kruunua. Lisätietoja: www.fann.se.

SKT, joka on perustettu 1970-luvun lopulla, on paineviemärijärjestelmien johtava toimija Pohjoismaissa. Yhtiö tarjoaa paineviemäröinnin palveluja ja tuotteita sekä konsultointia, projektointia ja rakennusjohtamista sekä komponentteja ja materiaaleja paineviemärijärjestelmiin ja niihin liittyville alueille. SKT toimii suoraan Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, sekä yhteistyökumppanin kautta Tanskassa. Yhtiön liikevaihto on noin 160 miljoonaa kruunua. Lisätietoja: www.kommunalteknik.se.

Litorina, joka on perustettu 1998, on yksityinen sijoitusyhtiö, joka keskittyy ensisijaisesti ruotsalaisten yritysten hankkimiseen ja teolliseen kehittämiseen yhdessä näiden johtavien toimihenkilöiden kanssa. Litorina tarjoaa laaja-alaista ja syvää pätevyyttä oman organisaationsa sekä teollisten neuvonantajiensa avulla. Litorinan taustalla on lukuisia pitkäjänteisiä ja arvostettuja instituutioita, jotka ovat investoineet Litorinan neljään rahastoon yhteensä noin 4,8 miljardia kruunua. Lisätietoja: www.litorina.se.