Ennakoiva ylläpito

LPS-yksikkö on suunniteltu siten, että ennakoivaa huoltoa ei tarvita. Tuotekehityksen painopisteenä oli, että laite voidaan asentaa ei-ammattilaisen hoidossa oleviin kiinteistöihin. Laitteen on myös kestettävä kuukausien käyttämättömyyttä ja toimittava heti käyttöönoton jälkeen ilman erityisiä toimenpiteitä.
LPS-pumppaamoissa ei ole vippoja tai öljyjä, jotka vaativat säännöllisiä tarkastuksia, samoin pumppukaivo on itsepuhdistuva.

Toimintahäiriöt

LPS-verkon toimintahäiriöt ovat erittäin harvinaisia (LPS-verkkoja koskevien tutkimusraporttien mukaan). LPS-verkon toimintahäiriöiden yleisin aiheuttaja keskimääräisen vikatiheyden raporttien (GTMS) mukaan on käyttäjä (WC-istuinta käytetään roska-astiana). Katso VA-raportti 2000:13 sekä 2004:4. Toimintahäiriö ilmaistaan yleensä varoitusvalolla /-äänellä. Voidaan myös käyttää esim. GSM lähetintä.Toimintahäiriön ilmetessä LPS-asennuksessa voidaan käyttää seuraavaa tarkastuslistaa.

  • Käykö pumppu? Jos pumppu ei pysähdy viiteen minuuttiin, irrota pumpun pistotulppa ohjauskaapista.
  • Tuleeko ohjauskaappiin jännite?  Onko sulake lauennut/palanut?
  • Käykö pumppu painettaessa pakkokäyttönappia jatkuvasti?
  • Miltä pumppu kuulostaa? Pumpun tulisi käydä hiljaa, “meluamatta”.
  • Haluttaessa pumppu voidaan nostaa ylös ja tarkastaa, ettei pumppukaivossa ole vieraita esineitä.

Menettelyohjeet toimintahäiriöiden varalta löytyvät pumppaamon asennus- ja käyttöohjeista. Soita paikalle paikallishuolto. On erittäin tärkeää, että ensimmäisenä paikalle saapuva suorittaa tarkastuksen ja vianmäärityksen ennen vaihtoyksikön asennusta sekä dokumentoi vian luonteen. Tämä helpottaa vianmääritystä korjauksen yhteydessä sekä epäolennaisten (ei viemäristä johtuvien) tekijöiden poissulkemista.

Käyttöraportit osoittavat, että LPS-järjestelmän toimintahäiriöt verkostossa ovat hyvin vähäisiä. Rakennuttajan tulisi tarkastella kiinteistöpumppaamoa valittaessa kokonaiskustannuksia, ei ainoastaan hankintahintaa. On tärkeää huomioida tuotteen kaikki elinkaarikustannukset.