Miten paineviemärijärjestelmä toimii?

Paineviemärit on suunniteltu täydentämään perinteisiä viettoviemärejä tai korvaamaan ne silloin, kun ne eivät sovellu riittävän hyvin topografisiin, ympäristöön liittyviin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Paineviemärijärjestelmä koostuu paineputkistosta, jolla jätevesi johdetaan kaikista alueen kiinteistöistä yhteiseen purkupisteeseen. Jokaiseen kiinteistöön sijoitetaan pumppaamo, joka pumppaa kiinteistöllä syntyvän jäteveden putkistoa pitkin liittymäpisteeseen.

Järjestelmän pieni putkikoko, mahdollisuus sovittaa putkivedot maastonmuotojen mukaan ja eristettyjen putkien helppo asennus lähemmäs maanpintaa tarjoavat mahdollisuuden hankkia taloudellisesti houkutteleva järjestelmä muutoin vaikeasti ratkaistaviin viemäröintiongelmiin sekä yksittäisiä kiinteistöjä että suurempia rakennettuja alueita varten.

Pumppu on varustettu repijälaitteella, joka silppuaa kiintoaineksen. Mitoitusvirtaama on suhteellisen pieni ja se lasketaan todennäköisyyslaskelman avulla. Koska virtaama on pieni eikä vedessä ole suuria kiinteitä epäpuhtauksia, putket voivat olla kooltaan pieniä. Kiinteistöliittymien putken ovat kooltaan 40 mm. Runkoputken halkaisija kasvaa asteittain mitä enemmän kiinteistöjä siihen liittyy. 90 mm putkeen on mahdollista liittää jo satoja kiinteistöjä.

Pumput toimivat täysin automaattisesti ja toisistaan riippumatta. Tämä merkitsee, että jokainen yksittäinen pumppu pumppaa jätevettä koko matkan kunnes se kohtaa ilmanpaineen, ts. puhdistamon tai vastaanottavan painovoimaisen pääviemäriputken. Joskus kuulee sanottavan, että pumput ”auttavat” toisiaan. Asia on pikemminkin päinvastoin, koska ne joutuvat toimimaan samassa paineputkessa.

Suurin taloudellinen hyöty on, että suunnittelu- ja kaivukustannuksissa voidaan saavuttaa suuria säästöjä. Erityisen selvästi tämä näkyy silloin, kun putkivedot ovat pitkiä ja pinnanmuodostus on vaikea (mäet, pohjavesi jne.). Ei ole lainkaan epätavallista, että saavutetut säästöt ovat 50 % verrattuna perinteiseen painovoimaiseen järjestelmään. Maailmalla suurin toteutettu LPS-verkosto käsittää 16 000 pumppaamoa.