Paineviemärin suunnittelu ja mitoitus

Paineviemärijärjestelmän suunnittelussa kaikkien tärkeintä on järjestelmäajattelu. Jokainen putkiston osa – kiinteistöllä olevasta pumppaamosta paineviemärin liitospisteeseen – sisältyy järjestelmään. Kaikkien järjestelmän osien on toimittava saumattomasti yhteen, jotta saavutetaan järjestelmän optimaalinen toimivuus. Paineviemärijärjestelmä on suunniteltava ja asennettava kiinteistön- ja putkistonomistajan huoltotyöt minimoiden.

Suunnittelemme ja toteutamme LPS-paineviemärijärjestelmiä vaativiin olosuhteisiin. Me kannamme vastuumme koko projektin ajan – suunnittelusta toimivaan järjestelmään. Olemme mukana koko osaamisellamme työstämässä parhaan mahdollisen ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi.

 

Yleistä mitoituksesta

Paineviemärijärjestelmissä voidaan käyttää monia mitoitusperiaatteita, esim.:

  • Tilastollinen menetelmä
  • Maksimivirtaamamenetelmä

Monet näistä ovat teoreettisia. Mitoitusperiaatteen valinnassa on tärkeää, että se voidaan dokumentoidusti vahvistaa toimivaksi. Tämä voidaan arvioida ainoastaan pitkään käytössä olleiden referenssihankkeiden nojalla.

Pumpun suhteen on virhe puhua vain nostokorkeuskapasiteetista tai virtauskapasiteetista. Nämä ovat toisistaan riippuvaisia, koska tietty virtaama voidaan tuottaa tietyllä paineella. Toinen ei voi sulkea pois toista. Kyky tuottaa suuri virtaama on paineviemärijärjestelmässä merkityksetön, jos sitä ei voi tuottaa järjestelmässä vallitsevissa paineolosuhteissa.

 

LPS-järjestelmän mitoituksen taustatiedot

LPS-järjestelmän mitoitus perustuu Paul Farrellin 60-luvulla suorittamiin paineviemärijärjestelmän tutkimuksiin.  Tutkimukset ovat teoreettisesti perusteltuja ja lisäksi nykyisille järjestelmille tehdyt mittaukset ovat vahvistaneet niiden oikeellisuuden.

Kaikki LPS-järjestelmät Skandinaviassa on mitoitettu 40 vuoden ajan SKT:n teknisen käsikirjan mukaisesti, ts. teoreettisten ja käytännön tutkimusten ja seurannan perusteella sovitetun maksimivirtaamamenetelmän avulla. Teknisen käsikirjan mitoitusperiaatteet sisältyvät LPS-järjestelmän tyyppihyväksyntään.

SKT:n teknisen käsikirjan mitoitusperiaate on sama, jota käytetään käyttövesijohdoissa ja painovoimaisessa viemärijärjestelmässä.
Järjestelmään liitettyjen käyttäjien lukumäärä määrittelee virtaaman, jonka järjestelmän on pystyttävä käsittelemään, ts. mitoituskuormituksen. Mitoituskuormitus on normaaleissa olosuhteissa järjestelmän enimmäiskuormitus, jolla toiminta pystytään pitämään muuttumattomana.

Paineviemärijärjestelmän mitoituksessa on huomioitava, että järjestelmässä voi ilmetä suhteellisen mutkikkaita virtausteknisiä tilanteita. Käyttötilanteiden lukumäärä vaihtelee voimakkaasti liitettyjen pumppujen määrän kasvaessa: koska kaikissa pumpuissa on kaksi toimintatilaa (pois/päällä), on 10 pumpun järjestelmässä yhteensä 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 = 1024 käyttötilannetta.

Käyttötilanne vaikuttaa pumpun paikkaan ominaiskäyrällä vastaavan käyttötapahtuman aikana. LPS-pumpun pumppukäyrä on suhteellisen jyrkkä. Tämän ansiosta järjestelmän kaikkien pumppujen mitoitettua pumppuvirtaamaa on helppo tarkastella. Tämä on vaikeampaa pumpuissa, joiden nesteosa aiheuttaa suuria virtausvaihteluita, kuten keskipakopumpuissa. Osumatarkkuus on huonompi pumppujen mitoitusvirtaamaa valittaessa.